partners/00194136/events00208420/icon.jpg

Caribe dance night - Karibská tanečná noc - 14.10.2017

Temperamentná kubánska a latinsko-americká hudba, to je štýl, ktorý Vám jedinečným zpôsobom předvedie kubánska kapela CARIBE.
CARIBE je mezinárodná kapela žánrovo zameraná na hudbu Latinskej Ameriky a Kuby, najmä na SALSU.

Dodatočné informácie

Temperamentná kubánska a latinsko-americká hudba, to je štýl, ktorý Vám jedinečným zpôsobom předvedie kubánska kapela CARIBE.
CARIBE je mezinárodná kapela žánrovo zameraná na hudbu Latinskej Ameriky a Kuby, najmä na SALSU. Vstup od 20:30 - 03:00
Vstupné: 10€, (+ povinná celovečerná konzumácia 10€)
© 2018 Ticketworld. Všetky práva vyhradené.