Ticketworld s. r. o.
Bratislavská 87
902 01 Pezinok

Kontaktná osoba
Tomáš Nemčovič

nemcovic@ticketworld.sk

© 2020 Ticketworld. Všetky práva vyhradené.